هلدینگ بین المللی دیاکو در نظر دارد جهت سهولت کار سفارش طراحی وبسایت ، این امر را تا حد توان مکانیزه کند ، برای اینکار شما میتوانید به راحتی مراحل زیر را انجام دهید و به راحتی هر چه تمام تر سفارش طراحی سایت را برای ما ارسال کنید ، بعد از انجام تمامی مراحل ، قرارداد طراحی یک وبسایت برای شما در واتساپ و حساب ایمیل شما ارسال میشود و شما پس از مطالعه قرار داد ، امضای خود را در محل امضا زیر قرارداد ، قرار دهید و برای ما ارسال کنید ، سپس امور طراحی وبسایت شما توسط راحان و برنامه نویسان هلدینگ بین المللی دیاکو انجام میشود

مرحله 1 از 5 - مشخصات و وبسایت درخواستی

نام(ضروری)
نوع وبسایت مورد نظر را انتخاب کنید

فهرست